REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM NOBLE MEDICA

 

I. Dane sklepu i przedmiot działalności

 1. Sklep internetowy, działa pod adresem www.noblemedica.pl, prowadzony przez Noble Medica s.c., 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Radomia, REGON: 146573004, NIP 9482598873
 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego NobleMedica produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu NobleMedica, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego NobleMedicasą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Koszty dostawy doliczane są do każdej przesyłki.

 

II. PODSTAWOWE WARUNKI DOKONANIA ZAKUPU

 1. Zamówienia w sklepie internetowym NobleMedica można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu NobleMedica – poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu oraz telefonicznie.
 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, określającą rodzaj towaru, ilość, cenę i czas realizacji zamówienia,  przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Jeśli komunikat o otrzymaniu zamówienia i  potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nie określają  parametrów towaru, terminu wysłania towaru, kosztów przesyłki, to mają zastosowanie odpowiednie informacje określone w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres zamowienia@noblemedica.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania,NobleMedica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.
 9. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Noble Medica s.c. zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym z zastrzeżeniem postanowień  pkt. 4., oraz wystawi Kupującemu anulowanie paragonu lub fakturę korygującą (o ile była wystawiana faktura) i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres NobleMedica.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 

 

III. Płatności

 1. Płatności za zamówione towary można dokonać w następujący sposób:
  • przelewem lub kartą płatniczą przy skorzystaniu z serwisu PayU
  • przelewem  przedpłata na konto

                                                   Noble Medica s.c.

                                  ul. Limanowskiego 95, 26-600 Radom

                  IDEA Bank, nr konta: 97 1950 0001 2006 0478 1017 0004

                               W tytule prosimy podać numer zamówienia

 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na rachunek bankowy sklepu NobleMedica.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę brutto, będącą wynikową ceny zakupu oraz  koszty transportu (przesyłki) wskazane na stronie internetowej sklepu lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 4. Koszt transportu (przesyłki) nie jest wliczany w cenę towaru. Wyjątkiem jest opcja darmowej dostawy (suma zakupów powyżej 100zł).

 

IV. Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w obrębie państw Unii Europejskiej.
 2. Dostawy realizowane są na terytorium Polski  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (GEISS). Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę sklepu oraz czas dostarczenia przesyłki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 3. Czas wysyłki, realizacji zamówionych produktów wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku niemożności  dostawy towaru w wyżej wymienionym terminie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez SklepNobleMedica. W takim przypadku do czasu przekazania przesyłki kurierowi bądź Poczcie Polskiej, klient będzie mógł anulować zamówienie w sposób przewidziany do składania zamówień.
 4. Do czasu wysyłki, realizacji zamówienia, należy doliczyć czas transportu, który zależny jest od wybranego przez Kupującego, przy zamówieniu sposobu dostawy.
 5. Dostawa towaru realizowana jest:
  • przesyłką pocztową ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przesyłką pocztową priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przesyłką za pośrednictwem kuriera GEISS
 6. Kupujący składając zamówienie i płacąc koszty przesyłki upoważnia Sklep Noble Medica do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub z kurierem (przewoźnikiem) na dostarczenie towaru i ceduje jednocześnie na sklep internetowy roszczenia do przewoźnika (kuriera) wynikające z naruszenia warunków umowy związanej z dostarczeniem towaru.
 7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący
 8. Koszty dostawy zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą odpowiednio
 • przesyłka darmowa dla zakupów powyżej 100,00zł
 • przesyłka kurierska 10,00zł
 • Przesyłka pobraniowa kurierska 13,00zł

Koszty przesyłek zagranicznych nie obejmują promocji darmowej wysyłki (powyżej 100,00zł) i wynoszą 25,00zł.

 

 1. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
 2. Reklamowany z powodu uszkodzenia towar, należy wraz z paragonemsprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie NobleMedica zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji i/lub rękojmi.

 

V. Gwarancja

 1.  Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowymNobleMedica są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że zakupiony towar posiada wady techniczne, lub jest niezgodny z umową, może przeprowadzić procedurę reklamacyjną zapośrednictwem Noble Medica. Reklamowany towar, należy odesłać na adres: Noble Medica s.c., 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu NobleMedica.
 3. W przypadku zwrotu zapłaconej przez kupującego ceny lub jej części w wyniku uznania zasadności roszczeń reklamacyjnych, należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji, lub od daty, w której reklamacja powinna być rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Aby zareklamować wadliwy towar Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w zakładce “zwroty”. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu.
 5. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący, a w momencie uznania reklamacji, Sklep zwróci koszty przesyłki wadliwego towaru.
 6. Sklep Noble Medica nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Noble Medica ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu. W przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.
 9. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 10. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu NobleMedica jest właściciel lub osoba wskazana na stronie internetowej.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Noble Medica jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmęNoble Medica s.c. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.tDz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 2. Noble Medica informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania, przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres i w celach przesyłania newslettera informacyjno-promocyjnego przez NobleMedica s.c. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez NobleMedica dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Noble Medica oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 6. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu Noble Medica treści o charakterze bezprawnym.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.noblemedica.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby sklepu 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95.
 8. Sklep internetowy może jednostronnie zmienić regulamin w każdym czasie. Zmiana regulaminu nie może powodować negatywnych skutków dla klienta, który już złożył potwierdzone zamówienie.