Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oraz w umowach, dotyczących świadczenia usług abonamentowych mają następujące znaczenie: a) Dzień roboczy– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dzień roboczy obejmuje godziny między 9.00 a 17.00. b) Godziny– godziny robocze, liczone w dni robocze. c) Link – każdy fragment strony internetowej, z zakodowanym adresem URL, który po kliknięciu umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przejście na inną stronę, bez konieczności podawania adresu tej strony. d) Film – materiał obejmujący ruchome obrazy nagrany w formacie video, zmontowany z plików dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie ze złożonym przez niego Zamówieniem. e) Folder – wydzielony fragment Serwera, poprzez który Zamawiający może udostępnić pliki, z którym Usługodawca ma przygotować Film oraz poprzez który Usługodawca może f) Formularz zamówienia – udostępniony w serwisie formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia na Usługę. g) Kamera – oznacza kamerę GoPRO 4 Silver Edition dostępną do wypożyczenia w jednym z pakietów oferowanych przez Usługodawcę. h) Kodeks Cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.